Un centru rezidențial pentru persoane fără adăpost este o unitate publică de asistență socială, fără o personalitte juridică, aflată în structura serviciului public a orașului în care își are sediul și este subordonat unui director general și unui director executiv al Direcției de Asistență Medicală și Socială și este dirijat de un șef de serviciu.

Cui se adresează centrele rezidențiale pentru persoane fără adăpost?

  • Familiilor aflate într-o situație de criză ca urmare a unei stări conflictuale între soți, familiilor aflate într-o dificultate temporară ca urmare a unei calamități naturale, incendii care le-a lăsat fără un acoperiș deasupra capului.

  • Persoanelor adulte, femei în special,care se află într-o situație de risc social sau femeilor care sunt expuse violenței intrafamiliale și sunt aruncate în stradă de un partener de viață violent;

  • Copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, aflați temporar într-o situație de risc cauzată de destrămarea familiei, din cauza violenței intrafamiliale sau altor dificultăți apărute în sânul familiei în urma cărora sunt nevoiți să stea pe stradă.

  • Categoriior de persoane care, în urma unor litigii juridice sunt nevoite să stea pe stradă;

Care sunt serviciile sociale oferite de centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost?

  • Igienizarea și deparazitarea care include asigurarea materialelor de igienă personală a rezidenților și oferirea posibilităților de efectuare a igienei personale.

  • Asigurarea unei alimentații corespunzătoare în limita alocației de hrană stabilită de legislația în vigoare prin intermediul unei cantine care de obicei funcționează în incinta centrului rezidențial.

  • Găzduirea temporară până când situația de risc este depășită, avându-se totodată în vedere cerințele minime necesare pentru o locuință, impusă de către legislația în vigoare, prin punerea la dispoziție a unui spațiu de locuit și unui grup igienico-sanitar adecvat.

  • Asigurarea de asistență medicală și de îngrijire în situații de urgență prin intermediul unui cabinet medical;

Durata și tipurile de servicii de consiliere și asistență socială pentru fiecare beneficiar în parte se stabilesc în funcție de nevoile individuale ale fiecărei persoane în parte, la decizia asistentului social și sunt consemnate mai apoi în planul individual de intervenție dar și în contractul de furnizare a serviciilor sociale și prestațiilor.

Drept urmare, familiile și persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse au posibilitatea de a beneficia de o gamă diversificată de servicii sociale, adaptate nevoilor individuale, precum servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea.

Centrele pentru persoane fără adăpost au drept scop găzduirea, pe o perioadă determinată de timp, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere și de reinserție sau reintegrare socială, în concordanță cu nevoile fiecărei persoane în parte și asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, precum: dreptul la locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi la loc de muncă;

Durata maximă de cazare într-un centru rezidențial al persoanelor asistate este de doi ani, în funcție de situația fiecărei persoane în parte și în raport cu nevoile acestuia. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă de un an, existând posibilitatea de prelungire de încă un an.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *